De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | *** Van der Heijden: Allround Service Reusel *** | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

AVG

Wat betekent de AVG privacywetgeving voor onze Biljartvereninging?
 

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook sportverenigingen moeten hieraan voldoen. Nog maar weinig verenigingen zijn hier actief mee bezig. Het is een complex vraagstuk voor vrijwilligersorganisaties. Toch is het van groot belang hiermee aan de slag te gaan. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

 

Wat gaat er gebeuren? De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de nieuwe privacywetgeving is persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de hele EU gelijk te trekken. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. Burgers krijgen meer zeggenschap over hun data en wat daarmee gebeurt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

 

Is niets doen een optie?

Niets doen is geen optie. Sportverenigingen moeten kunnen aantonen dat ze op een correcte manier omgaan met persoonsgegevens. De boetes die geriskeerd worden zijn hoog. De wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij voeren de controles uit en nemen maatregelen wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld.

 

Al met al een heel gedoe voor een kleine vereniging als die van ons. Om aan de wet AVG te voldoen hebben we alle leden een privacyverklaring gestuurd. Daarnaast zal er ook op onze website een privacyverklaring komen. Wij denken en hopen als bestuur hiermee te voldoen aan de richtlijnen omtrent de AVG. We kunnen in ieder geval aantonen dat we als bestuur stappen hebben ondernomen om aan de AVG te voldoen!!

 

 

Privacywetgeving. (AVG)

Jouw privacy is voor ons altijd al zeer belangrijk geweest. Nu de wet wordt aangescherpt zijn wij als vereniging verplicht een en ander duidelijk op “papier” te zetten en vast te leggen in een zgn. privacyverklaring.

Omdat je lid bent van de vereniging BV De Koster, die ressorteert onder het district Kempenland van de KNBB en De Kempische Biljartbond (KBB), ben je door aanmelding voor wedstrijden, tevens lid van beide bonden. De persoonsgegevens die wij als vereniging BV de Koster gebruiken, worden dus ook gedeeltelijk gebruikt door bovengenoemde bonden.

Jaarlijks vragen we aan ieder lid of ze willen meespelen in wedstrijden in competitieverband, die onze eigen vereniging overstijgen. Als je je daarvoor aanmeldt, ontvangen de bonden KNBB en KBB jouw gegevens van de secretaris van BV de Koster. BV de Koster, de KNBB en KBB gaan jouw gegevens gebruiken om alles goed te administreren, alleen voor de wedstrijd(en) waarvoor jij je aangemeld hebt. Daarnaast beschikt BV de Koster over een website waar een deel van jouw gegevens worden vermeld in een ledenlijst en wel je naam, telefoonnummer en emailadres. Tevens worden op deze site teamfoto’s geplaatst. Jij kan te allen tijde beschikken over de privacyverklaring en daar kun je al je gegevens, die wij gebruiken, steeds inzien. Zonder jouw toestemming zullen geen foto’s worden gemaakt en gepubliceerd. Je mag ook op elk moment de toestemming intrekken. De privacyverklaring voldoet volledig aan de eisen van de nieuwe EU-regels.

Belangrijke informatie in de privacyverklaring.

·        De gegevens waar wij (BV de Koster, KNBB en KBB) over (willen) beschikken en die wij vastleggen zijn:

  • Familienaam, roepnaam en voorletters.
  • Je volledige adres en minimaal een telefoonnummer.
  • Je mailadres, indien aanwezig en foto(teamfoto).

·        We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze aan ons gemeld hebt (of de secretaris van onze vereniging), hetzij via mail, hetzij op papier.

·        De volgende bestuurs-functionarissen van BV de Koster, KNBB en KBB kunnen geheel of gedeeltelijk over de gegevens beschikken:

  • De secretaris en de penningmeester KNBB en KBB
  • De wedstrijdleider persoonlijke kampioenschappen KNBB en KBB
  • De wedstrijdleider competitie KNBB en KBB
  • Bestuursleden BV de Koster (Deels tevens beschikbaar voor de leden van BV de Koster)

·        De gegevens zijn vastgelegd in de persoonlijke computerapparatuur van de bestuur functionarissen en worden daar beschermd. Deze bescherming moet nog effectiever worden geregeld. Tevens wordt een deel van de persoonsgegevens (zie boven) vastgelegd op website van BV de Koster, alsmede een teamfoto van leden, welke in competitieverband spelen.

·        We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze operationele werkzaamheden mogelijk te maken: het organiseren van wedstrijden waarvoor jij je hebt aangemeld.

·        Je mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van je weten (inzien van je gegevens) en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens corrigeren.

·        Verwerkersovereenkomsten worden alleen afgesloten met Biljartprof, Biljartpoint, gewestelijke besturen, KNBB en KBB als dit van toepassing is i.v.m. wedstrijden, die door jou gespeeld gaan worden op dat niveau.

Deze privacyverklaring wordt aan alle leden van BV de Koster verstrekt. Indien je niet akkoord bent met het gebruik van jou persoonsgegevens en/of foto door bovengenoemde verenigingen, dien je dit schriftelijk kenbaar te maken bij de secretaris van BV de Koster. Mochten we verder geen reactie ontvangen gaan we er vanuit dat je toestemming geeft om je gegevens te mogen gebruiken, zoals beschreven in de privacyverklaring!

Het Bestuur BV de Koster           

Jarigen

08 mei Sjef van Gisbergen
08 mei Simon Lavrijsen
24 mei Thijs Klessens